Czy programowanie pomaga dziecku w nauce innych przedmiotów

Wielu specjalistów jest zdania, że już w stosunkowo niedalekiej przyszłości umiejętność programowania będzie równie ważna, co dziś np. znajomość języków obcych. Na naukę kodowania warto jednak zdecydować się nie tylko z troski o przyszłe kwalifikacje naszej pociechy i łatwość znalezienia dobrej pracy.

Ćwiczenia programowania to bowiem doskonała gimnastyka dla umysłu, a korzyści z nich płynące będą procentować nie tylko przy komputerze. Zastanawiacie się, jakie korzyści najmłodsi mogą wynieść z zajęć? Przeczytajcie nasz artykuł. W kolejnych akapitach wyjaśniamy, jak programowanie dla dzieci może pomóc w nauce innych niż informatyka przedmiotach.

Nauka programowania dla dzieci – jakie umiejętności rozwija?

Nauka programowania dla dzieci rozwija w nich wiele kompetencji, które okazują się przydatne zarówno w szkole, jak i poza nią. Najważniejsze z nich to na pewno:

– logiczne (komputacyjne) myślenie – jest ono niezbędne nie tylko na lekcjach matematyki, fizyki, biologii czy chemii. Znacznie usprawnia też funkcjonowania dzieci w codziennym życiu, ucząc je rozwiązywania problemów;

– skrupulatność – programowanie jest procesem wymagającym dużej dokładności. Zajęcia wyrabiają nawyk precyzyjnego i starannego działania – a to przydaje się właściwie we wszystkich aspektach życia;

– wyobraźnia – kodowanie często wymaga szukania nieoczywistych sposobów na rozwiązanie danego problemu. Rozwijana na lekcjach kreatywność może być wykorzystana w dziedzinach bardzo odległych od informatyki – np. w sztuce.

Jak programowanie pomoże w matematyce i przedmiotach przyrodniczych?

Kod programu, jako rodzaj algorytmu, jest bezpośrednio związany z matematyką. Programowanie dla dzieci jest okazją do poznania wielu matematycznych pojęć, z którymi będą stykały się na dalszych etapach nauki tego przedmiotu – np. zmiennych lub wyrażeń logicznych. Podczas zajęć najmłodsi uczą się też korzystania z tablic i innych sposobów szeregowania danych, a to w przyszłości będzie pomagać im w lekcjach fizyki, chemii czy biologii.

Nauka programowania dla dziecka a przedmioty humanistyczne

Kreatywność wzmacniana przez naukę programowania dla dziecka może być cennym wsparciem podczas lekcji wymagających twórczego podejścia – muzyki i sztuki. Zaowocuje również przy okazji pisania wypracowań, zaś większa sprawność w logicznym myśleniu i obcowanie ze składniami różnych języków programowania pozwoli łatwiej przyswoić zasady gramatyki. Ta sama umiejętność okaże się zresztą bardzo ważna dla nauki języków obcych. Jak widać, zajęcia z kodowania kompleksowo wspierają rozwój dziecka, a zdobyte podczas nich umiejętności pomagają w opanowaniu wiedzy z różnych przedmiotów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]