Zaraz po porodzie matka informowana jest o punktacji przyznanej noworodkowi przez lekarza. Wynik przeprowadzanych badań podawany jest w skali Apgar. Sprawdź, o czym świadczy 10 punktów, które otrzymuje noworodek poddany testom.

Skala Apgar jest międzynarodową skalą stosowaną w medycynie od lat. Służy do określenia stanu noworodka zaraz po porodzie. Chociaż ocenia podstawowe czynności życiowe, nie może zagwarantować prawidłowego rozwoju w przyszłości. Ma więc charakter orientacyjny oraz subiektywny.

Skala Apgar – 5 testów powtarzanych 4 razy

Skala Apgar pozwala ocenić zdolności życiowe noworodka, na podstawie których lekarze sprawdzają czy dziecko jest w stanie przeżyć samodzielnie poza łonem matki. W tym celu wykonuje się 5 prostych testów, które powtarzane są cztery razy: w pierwszej, trzeciej, piątej i dziesiątej minucie życia noworodka. Za każdy z nich dziecko może otrzymać od 0 do 2 punktów.

Ocenie poddawane są podstawowe funkcje życiowe:

  • czynność serca

Jeśli wykona ono pracę ponad 100 uderzeń na minutę, noworodek otrzymuje 2 punkty. Jeśli uderzeń jest mniej niż 100 – 1 punkt, a przy braku czynności serca – 0 punktów.

  • oddychanie

2 punkty przyznawane są wówczas, gdy noworodek wyda z siebie pierwszy donośny krzyk. Jeśli krzyk jest słaby i nieregularny, otrzyma ono 1 punkt. W przypadku braku dźwięku, lekarz zapisuje 0 punktów.

  • reakcje na bodźce

Jeśli dziecko reaguje na drażnienie okolic nosa i ust kichnięciem lub płaczem, otrzymuje 2 punkty. Jeżeli na skutek drażnienia pojawi się tylko grymas lub słaba reakcja – otrzyma 1 punkt. Za brak jakiejkolwiek reakcji lekarz przyznaje 0 punktów.

  • napięcie mięśni

Podczas tego testu lekarz zgina oraz prostuje kończyny dziecku. Jeśli ruchy są energiczne i silne, noworodek otrzymuje 2 punkty. Jeśli napięcie mięśni jest słabe, dziecko dostanie 1 punkt. Gdy kończyny są wiotkie, lekarz przyznaje 0 punktów.

  • ocena barwy skóry

Lekarz przyzna noworodkowi 2 punkty w skali Apgar, jeśli skóra będzie równomiernie zabarwiona na różowo. Jeśli kończyny są sine, dziecko otrzyma 1 punkt. Za siną skórę na całym ciele noworodek otrzymuje 0 punktów.

10 punktów, czyli co?

 Po przeprowadzeniu każdego testu, lekarz zapisuje wynik w specjalnej tabeli. Po zakończeniu badania w 10 minucie życia dziecka, punkty są sumowane.

I tak:

  • 0-3 punkty oznaczają, iż dziecko wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, ponieważ jego stan określany jest jako ciężki
  • 4-7 punktów oznacza średni stan dziecka – często zachodzi konieczność udrożnienia dróg oddechowych i podania dawki tlenu
  • 8-10 punktów oznacza bardzo dobry stan noworodka.

10 punktów w skali Apgar oznacza więc, że organizm dziecka wykonuje podstawowe funkcje życiowe, a maluch jest zdolny do samodzielnego życia. Warto przy tym podkreślić, że niższa punktacja często pojawia się u dzieci urodzonych przedwcześnie – przyjście na świat na kilka tygodni przed planowanym terminem zwykle wymaga więc dłuższego pobytu w szpitalu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]